Regolamenti SRI

C.I.EuroSport 1/24 – EuroSport 1/32 – F1-1/32 – Produzione 1/24 [Regolamenti ISRA cfr. Rulebook]
C.I. Produzione Light 1/24 [SRI 2017]
C.I.Produzione Light 1/32 [SRI 2017]
 C.I. Produzione Light 1/24 e 1/32 -Regolamento Sportivo [SRI 2017]
C.I. Produzione 1/24 -Regolamento [SRI 2017]
C.I. OPEN 12[SRI 2017]

Commenti chiusi